Perşembe , 23 Kasım 2017
Filistin BDS Çağrısı

Filistin BDS Çağrısı

Filistin Sivil Toplumu

İsrail Uluslararası Hukuka ve Evrensel İnsan Hakları İlkelerine Uyuncaya Kadar

İsrail’e Karşı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlara Çağırıyor

 

9 Temmuz 2005

Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Duvar’ı hukuka aykırı bulduğu tarihsel tavsiye kararının üstünden bir yıl geçtikten sonra İsrail Divan kararını hiçe sayarak sömürgeci Duvar’ını inşa etmeyi sürdürüyor. Filistin’e ait Batı Şeria (Doğu Kudüs dahil), Gazze Şeridi ve Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ndeki işgalinin otuz sekizinci yılında İsrail Yahudi yerleşimlerini genişletmeye devam ediyor. Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri’ni tek yanlı olarak ilhak ettikten sonra şimdi de Batı Şeria’nın önemli büyüklükte parçalarını Duvar yoluyla fiilen ilhak ediyor. İsrail bir yandan da Gazze Şeridi’nden çekilme planının gölgesinde Batı Şeria’da yerleşimler kurmaya ve genişletmeye hazırlanıyor. İsrail devletinin esas olarak Filistinli sahiplerine etnik temizlik uygulanmış topraklar üzerinde kurulmasından 57 yıl sonra Filistinlilerin çoğunluğu mülteci, Filistinli mültecilerin de büyük bölümü devletsiz. Dahası, İsrail’in kendi Arap-Filistinli yurttaşlarına uyguladığı pekiştirilmiş ırk ayrımcılığı da olduğu gibi sürüyor.

İsrail’in süre giden uluslararası hukuk ihlalleri karşısında;

1948’den beri yüzlerce BM kararının İsrail’in sömürgeci ve ayrımcı politikalarını hukuka aykırı bularak mahkûm etmiş ve derhal uygun ve etkili çözümler bulma çağrısı yapmış olduğunu;

Ve

Bugüne değin hangi biçimde olursa olsun hiçbir uluslararası müdahale ve barış çabasının İsrail’i insani hukuka uymaya, temel insan haklarına saygılı davranmaya ve Filistin halkına uyguladığı baskı ve işgale son vermeye ikna edememiş ya da zorlayamamış olduğunu;

Ve

Güney Afrika’daki apartheid uygulamasının kaldırılması için boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımların çeşitli biçimleriyle verilen mücadelede örneklendiği gibi uluslararası toplum içindeki vicdanlı insanların adaletsizliğe karşı savaşma yönündeki ahlaki sorumluluğu tarihsel olarak üstlenmiş olduğunu göz önünde tutarak;

Ve

Güney Afrikalıların apartheid karşısında verdiği mücadelenin uyandırdığı esinle ve uluslararası dayanışma, ahlaki tutarlılık, adaletsizliğe ve baskıya direnme ruhuyla;

 

Biz, Filistin sivil toplumu temsilcileri, uluslararası sivil toplum örgütlerini ve bütün dünyadaki vicdanlı insanları apartheid döneminde Güney Afrika’ya uygulananlara benzer kapsamlı boykotlar ve yatırımların geri çekilmesi girişimlerini İsrail’e karşı hayata geçirmeye çağırıyoruz. İsrail’e karşı ambargo ve yaptırımlar uygulanması için sizleri devletlerinize baskı yapmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda vicdan sahibi İsraillileri adalet ve gerçek barış uğruna bu Çağrı’yı desteklemeye çağırıyoruz.

Bu şiddetsiz cezalandırma önlemleri, İsrail

1. Arap topraklarındaki işgal ve sömürgeleştirmeye son vererek ve Duvar’ı yıkarak;

2. Arap-Filistinli İsrail yurttaşlarının temel tam eşitlik haklarını tanıyarak

3. Filistinli mültecilerin evlerine ve mülklerine geri dönüş haklarını 194 sayılı BM kararında hükme bağlandığı şekilde tanıyarak, koruyarak ve uygulayarak

Filistin halkının vazgeçilmez kendi kaderini tayin hakkını tanıma yükümlülüğünü yerine getirinceye ve uluslararası hukukun gereklerine bütünüyle uyuncaya kadar sürdürülmelidir.

Destekleyenler:

Aşağıdaki Filistinli siyasal partiler, sendikalar, dernekler, koalisyon ve örgütler Filistin halkının üç ayrılmaz parçasını temsil etmektedir: Filistinli mülteciler, işgal altındaki Filistinliler ve İsrail’in Filistinli yurttaşları.

Sendikalar, Dernekler ve Kampanyalar

 • Filistin Ulusal ve İslami Güçler Konseyi (İşgal altındaki Filistin Toprakları’nda bulunan beli başlı partilerin koordinasyon organı)
 • Filistin Bağımsız Yurttaş Hakları Komisyonu (PICCR)
 • Hayfa Arap Cemaat Dernekleri Birliği (ITTIJAH)
 • Lübnan’daki Filistinli NGO’lar Forumu
 • Filistin Genel Sendikalar Federasyonu (PGFTU)
 • Filistinli Kadınlar Genel Birliği (GUPW)
 • Filistinli Öğretmenler Genel Birliği (GUPT)
 • Filistin Üniversite Öğretim Görevlilileri ve Çalışanları Sendikaları Federasyonu
 • Meslek Dernekleri Birliği
 • Filistin Tıbbi Yardım Komiteleri Birliği (UPMRC)
 • Batı Şeria Sağlık İşleri Komiteleri
 • Tarım İşleri Komiteleri Birliği (UAWC)
 • Filistin Tarımsal Yardım Komiteleri Birliği (PARC)
 • Sağlık İşleri Komiteleri Birliği (UHWC) – Gazze
 • Filistinli Çiftçiler Birliği
 • İşgal Altındaki Filistin ve Suriye Golan Tepeleri Savunma Girişimi (OPGAI)
 • Engelli Filistinliler Genel Birliği
 • Filistin Kadın Eylem Komiteleri Federasyonu (PFWAC)
 • İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası (PACBI)
 • Apartheid Duvarına Karşı Filistin Taban Kampanyası (Stop The Wall)
 • Özel Okul Öğretmenleri Sendikası
 • Kadın Çalışma Komiteleri Birliği (UWWC), Tulkarim
 • Kudüs Diş Hekimleri Birliği
 • Filistin Mühendisler Birliği
 • Hukukçular Birliği
 • Okuma-Yazma Bilmezliğin Giderilmesi ve Yetişkin Eğitimi Ağı, Ramallah
 • Rehabilitasyon Merkezleri Koordinasyon Komitesi, Batı Şeria
 • Lübnan Sivil Toplum Örgütleri Koalisyonu (150 örgüt)
 • Filistin İnsan Hakları İçin Dayanışma (SPHR), Kanada Üniversite Öğrenci Dernekleri Ağı

Mülteci Hakları Dernekleri/Örgütleri

 1. Al-Ard – Geri Dönüş Hakkını Savunma Komiteleri, Suriye
 2. Al-Awda Hayır Cemiyeti, Beyt Cala
 3. Al Awda – Filistin Geri Dönüş Hakkı Koalisyonu, ABD
 4. Al-Awda Toronto
 5. Aidun Grubu – Lübnan
 6. Aidun Grubu – Suriye
 7. Alrowwad Kültür ve Tiyatro Eğitim Merkezi, Aida mülteci kampı
 8. Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Haklarını Savunma Derneği (ADRID), Nasıra
 9. BADIL Filistin İkamet ve Mülteci Hakları Kaynak Merkezi, Beytüllahim
 10. Kesin Geri Dönüş Komitesi, Suriye
 11. Filistinli Mülteci Haklarını Savunma Komitesi, Nablus
 12. Filistin Köy ve Kentlerinin Yerinden Edilmiş Sakinlerinin Birliği
 13. Filastinuna – Geri Dönüş Hakkını Savunma Komisyonu, Suriye
 14. Handala Merkezi, ‘Azza (Beyt Cibrîn) mülteci kampı, Beytüllahim
 15. Geri Dönüş Hakkını Savunma Yüksek Komitesi, Ürdün (Ürdün’deki 71 parlamento, siyasal parti ve sendika üyesinin kişisel destekleriyle birlikte)
 1. Dönüş Hakkını Savunma Yüksek Ulusal Komitesi, Ramallah
 2. Uluslararası Geri Dönüş Hakkı Kongresi (RORC)
 3. Dönüş Hakkının Savunulması İçin Cermana Gençlik Forumu, Suriye
 4. Leci (Mülteci) Merkezi, Aida kampı, Beytüllahim
 5. Yerel Rehabilitasyon Komitesi, Kalandiya mülteci kampı, Kudüs
 6. Engellilerin Rehabilitasyonu İçin Yerel Komite, Deheyşe mülteci kampı, Beytüllahim
 7. Filistin Ulusal Geri Dönüş Hakkını Savunma Komitesi, Suriye
 8. Filistin Geri Dönüş Cemiyeti, Suriye
 9. Filistin Geri Dönüş Forumu, Suriye
 10. Filistin Geri Dönüş Hakkı Koalisyonu (Filistin, Arap ev sahibi ülkeler, Avrupa, Kuzey Amerika)
 11. Filistin Geri Dönüş Hakkı Konfederasyonu -Avrupa (Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç)
 12. Geri Dönüş Hakkı İçin Filistin Gençlik Forumu, Suriye
 13. FKÖ Halk Komiteleri – Batı Şeria mülteci kampları
 14. FKÖ Halk Komiteleri – Gazze Şeridi mülteci kampları
 15. Halk Komitesi – el-Azza (Beyt Cibrîn) mülteci kampı, Beytüllahim
 16. Halk Komitesi – Deheyşe mülteci kampı, Beytüllahim
 17. Şaml (Shaml) – Filistin Diaspora ve Mülteci Merkezi, Ramallah
 18. Kadın Etkinlik Merkezleri Birliği – Batı Şeria Mülteci Kampları
 19. Gençlik Etkinlik Merkezleri Birliği – Filistin mülteci kampları, Batı Şeria ve Gazze
 20. Kadın Etkinlik Merkezi – Debeyşe mülteci kampı, Beytüllahim
 21. Yafa Kültür Merkezi, Balata mülteci kampı, Nablus

Örgütler

 1. Abna el-Balad Derneği, Nablus
 2. Addameer İnsan Hakları Merkezi, Gazze
 3. Addameer Tutsaklara Destek ve İnsan Hakları Derneği, Ramallah
 4. Alanka Kültür Derneği, El-Halil
 5. Al-Awda Filistin Folklor Derneği, El-Halil
 6. Al-Doha Çocuk Kültür Merkezi, Beytüllahim
 7. Al-Huda İslam Merkezi, Beytüllahim
 8. Al-Jeel al-Jadid Society, Hayfa
 9. Al-Karameh Kültür Derneği, Um al-Fahm
 10. Al-Maghazi Kültür Merkezi, Gazze
 11. Al-Marsad Al-Arabi, İşgal Altındaki Golan Tepeleri, Suriye
 12. Al-Mezan İnsan Hakları Merkezi, Gazze
 13. Al-Nahda Kültür Forumu, El-Halil
 14. Al-Taghrid Kültür ve Sanat Derneği, Gazze
 15. Alternatif Turizm Grubu, Beyt Sahour (ATG)
 16. Al-Wafa’ Yardım Derneği, Gazze
 17. Kudüs Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsü (ARIJ)
 18. Arap İnsan Hakları Derneği, Nasıra (HRA)
 19. Arap Tarımsal Kalkınma Merkezi (ACAD)
 20. Arap Tarımsal Kalkınma Merkezi-Gazze
 21. Arap Eğitim Enstitüsü – Open Windows (“Açık Pencereler” – Pax Christie International bağlantılı)
 22. Arap Ortodoks Yardım Derneği – Beyt Sahur
 23. Arap Ortodoks Yardım Kuruluşu – Beyt Cala
 24. Arap Ortodoks Kulübü – Beyt Cala
 25. Arap Ortodoks Kulübü – Beyt Sahur
 26. Arap Öğrenci Kolektifi, Toronto Üniversitesi
 27. Arap Düşünce Forumu, Kudüs (AFT)
 28. El-Halil Kültürel Değişim Derneği- Fransa
 29. Association Najdeh, Lübnan
 30. Çevre Kalitesi Dairesi, Cenin
 31. Bader Kalkınma ve Yeniden İnşa Cemiyeti, Gazze
 32. Quebec Kanada – Filistin Vakfı, Montreal
 33. Özgürlükleri Savunma Merkezi, Ramallah
 34. Bilim ve Kültür Merkezi, Gazze
 35. Ticaret ve Sanayi Odası, Ramallah- Al-Bireh ilçesi
 36. Çocuk Gelişimi ve Eğlence Merkezi, Tulkarim
 37. Halk Katılımı Komitesi, Tulkarem
 38. Çocukları Savunma Enternasyonali Filistin Seksiyonu, Ramallah (DCI/PS)
 39. El-Fünun Filistin Halk Dansları Topluluğu
 40. Ensan Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi, Beytüllahim
 41. Çevresel Eğitim Merkezi, Beytüllahim
 42. FARAH – Filistin Çocuk Merkezi, Suriye
 43. Gassan Kanafani Kalkınma Derneği, Gazze
 44. Gassan Kanafani Forumu, Suriye
 45. Gazze Toplum Ruh Sağlığı Programı, Gazze (GCMHP)
 46. Kalkınma için Golan, işgal altındaki Golan Tepeleri, Suriye
 47. Halhoul Kültür Forumu, El-Halil
 48. Himaye İnsan hakları Derneği, Um al-Fahm
 49. Kutsal Topraklar Vakfı – Beytüllahim
 50. Aziz Nikholas Yaşlılar Evi – Beyt Cala
 51. İnsan Hakları Koruma Merkezi, Lübnan
 52. In’ash al-Usrah Derneği, Ramallah
 53. Beytüllahim Uluslararası Merkez (Dar u’n-Nadve)
 54. İslah Yardım Derneği-Beytüllahim
 55. Cafra Gençlik Merkezi, Suriye
 56. Cander Merkezi, el-Azza (Beyt Cibrîn) mülteci kampı, Beytüllahim
 57. Kudüs Kadın Merkezi, Kudüs (JCW)
 58. Kudüs Hukuki Yardım ve İnsan Hakları Merkezi (JLAC )
 59. Halil El Sakakini Kültür Merkezi, Ramallah
 60. Toprak Araştırmaları Merkezi, Kudüs (LRC)
 61. Kurtarılmış Tutsaklar Derneği, Filistin
 62. Toplumsal Kalkınma İçin Yerel Komite, Nablus
 63. Engellilerin Rehabilitasyonu Yerel Komitesi, Nablus
 64. MAAN TV Ağı, Beytüllahim
 65. Filistin İçin Tıbbi Yardım, Kanada
 66. MIFTAH-Filistin Küresel Diyalog ve Demokrasiyi Geliştirme Girişimi, Ramallah
 67. Muwatin-Filistin Demokrasi Araştırmaları Enstitüsü
 68. Ulusal Şehit Aileleri Forumu, Filistin
 69. Yakın Doğu Kiliseler Konseyi Mülteci Çalışmaları Komitesi– Gazze bölgesi
 70. Hristiyan Kuruluşlar Ağı – Beytüllahim (NCOB)
 71. Filistin Adalet ve Barış Konseyi, Kudüs
 72. Filistin Rehberlik Merkezi, Kudüs (PCC)
 73. Filistin Demokratik Gençlik Birliği, Lübnan
 74. Filistin Çiftçiler Cemiyeti, Gazze
 75. Su ve Çevre Kaynaklarının Geliştirilmesi için Filistin Hidroloji Grubu -Gazze
 76. Filistinli Tutsaklar Derneği -Batı Şeria
 77. Filistin Tüketiciyi Koruma Derneği, Gazze
 78. Barış ve Demokrasi İçin Filistin Üniversite Öğrencileri Forumu, el-Halil
 79. Filistinli Kadın Mücadele Komiteleri
 80. Kalkınma İçin Filistinli Çalışan Kadınlar Derneği (PWWSD)
 81. Halk Sanat Merkezi, El-Bireh
 82. Tutsakların Dostları Derneği – Ansar Al-Sajeen, Majd al-Krum
 83. Kamusal Yardım Derneği, Gazze
 84. Ramallah İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi
 85. Saint Afram Derneği – Beytüllahim
 86. Saint Vincent De Paule – Beyt Cala
 87. Yaşlı Yurttaşlar Derneği – Beyt Cala
 88. Toplumsal Gelişim Merkezi, Nablus
 89. Kendini Geliştirme Derneği, El-Halil
 90. Toplumsal Çalışma Derneği, Tulkarim
 91. Gönüllü Çalışma ve Kültür Derneği, Um al-Fahm
 92. Tutuklu ve Mahkûmların Dostları Derneği, Um al-Fahm
 93. Sumoud-Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Grubu, Toronto
 94. Tamer Toplum Eğitimi Enstitüsü, Ramallah
 95. TCC –Öğretmen Yaratıcılığı Merkezi, Ramallah
 96. Wi’am Center, Beytüllahim
 97. Kadın Sorunları Teknik Komitesi, Ramallah ve Gazze (WATC)
 98. Kadın Araştırmaları Merkezi, Kudüs (WSC)
 99. Hukuki Yardım ve Danışmanlık İçin Kadın Merkezi, Kudüs (WCLAC)
 100. Eğitim ve Kültür İçin Yafa, Nablus
 101. Yazur Yardım Derneği, Nablus
 102. YMCA-Doğu Kudüs
 103. Gençlik İşbirliği Forumu, Hebron
 104. YWCA-Filistin
 105. Zekât Komitesi-al-Hader, Beytüllahim
 106. Zekât Komitesi-Deheyşe kampı, Beytüllahim

bdsmovement.net sitesinden, Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi tarafından çevrilmiştir.