Perşembe , 23 Kasım 2017
PACBI: İSRAİL’E AKADEMİK VE KÜLTÜREL BOYKOT ÇAĞRISI

PACBI: İSRAİL’E AKADEMİK VE KÜLTÜREL BOYKOT ÇAĞRISI

İsrail’in Siyonist ideolojiye dayanarak Filistin halkına uyguladığı sömürgeci boyunduruk

  • Nakba’daki –özellikle Filistinli mülteciler sorununu yaratan etnik temizlik ve mülksüzleştirme dalgalarındaki- sorumluluğunu yadsımasını ve böylece mültecilerin ve yerinden edilenlerin uluslararası hukukça tanınan ve güvence altına alınan haklarını tanımayı reddetmesini;
  • Uluslararası hukuku ve BM kararlarını çiğneyerek Batı Şeria’yı (Doğu Kudüs dahil) ve Gazze’yi 1967’den beri askeri işgal altında tutmasını ve sömürgeleştirmesini;
  • Güney Afrika’da son bulmuş olan apartheid sistemini andırır biçimde İsrail devletinin Filistinli yurttaşlarına yönelik yerleşik ırk ayrımcılığı ve toplumsal tecrit sistemini

içerdiğinden;

İsrail’in  -çoğunlukla devlet denetimindeki- akademik kurumları ve İsrailli aydın ve akademisyenlerin büyük çoğunluğu yukarıdaki ezme biçimlerinin sürdürülüp savunulmasına ya doğrudan katılmakta, ya da sessizlikleriyle suç ortaklığı yapmakta olduğundan;

Bugüne değin denenmiş hiçbir uluslararası müdahale biçiminin İsrail’i uluslararası hukuka uyarak Filistinliler üzerindeki – abluka, ayrımsız öldürme, sınır tanımaz tahribat ve ırkçı sömürgeci duvar gibi birçok görünümü olan- baskısına son vermeye zorlayamadığı sabit olmuşken;

Uluslararası bilim insanları ve aydınlar topluluğu içindeki vicdan sahibi insanların Güney Afrika’daki apartheid rejimine son verilmesi çeşitli boykot biçimleriyle yürüttükleri mücadelede örneklendiği gibi, tarihsel olarak adaletsizlikle mücadele etme sorumluluğunu üstlendiklerini göz önünde tutarak;

İsrail’e karşı gelişmekte olan uluslararası boykot hareketinin yol gösterici ilkeleri ortaya koyacak Filistin kaynaklı bir atıf çerçevesine duyulan ihtiyacı dile getirmiş olmasını dikkate alarak;

Uluslararası dayanışma, ahlaki tutarlılık, adaletsizliğe ve ezmeye/ezilmeye direniş ruhuyla;

Filistinli akademisyen ve aydınlar olarak, uluslararası topluluk içindeki meslektaşlarımızı/ arkadaşlarımızı İsrail işgaline; sömürgeciliğine ve apartheid sistemine son verilmesi mücadelesine katkıda bulunmak üzere aşağıdaki yollarla İsrail akademik ve kültürel kurumlarını kapsayıcı ve tutarlı biçimde boykot etmeye çağırıyoruz:

  1. İsrail kurumlarıyla herhangi bir akademik ya da kültürel işbirliği içinde ya da ortak projelerde yer almaktan kaçınmak;
  2. Ulusal ve uluslararası düzeylerde İsrail kurumlarının kapsamlı olarak boykot edilmesini ve bu kurumlara her tür fon desteği ve sübvansiyonun askıya alınmasını savunmak;
  3. Uluslararası akademik kurumların İsrail’deki yatırımlarını ve İsrail’de yatırımı olan şirketlerdeki hisselerini geri çekmelerini desteklemek;
  4. Akademik, mesleki ve kültürel dernek ve örgütlerin boykot kararları almasında ısrar ederek İsrail politikalarının mahkûm edilmesi için çaba göstermek;
  5. Filistin akademik ve kültürel kurumlarını doğrudan -İsrailli muadilleriyle işbirliği koşuluna açık ya da örtük olarak bağlamaksızın- desteklemek.

Destekleyenler:

Filistin Üniversite Öğretim Üyeleri ve Çalışanları Sendikaları Federasyonu; Tüm Filistin Sendikaları Federasyonu; Filistin Hükümet Dışı Kuruluşlar Ağı – Batı Şeria; Öğretmenler Federasyonu; Filistin Yazarlar Federasyonu; Filistin Sanatçılar Birliği; Filistin Gazeteciler Federasyonu; Tüm Filistinli Kadınlar Birliği; Filistin Hukukçular Derneği ve daha onlarca Filistinli dernek, federasyon ve sivil toplum örgütü.

Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi tarafından çevrilmiştir.