Perşembe , 23 Kasım 2017
Ahmed Saadat’ın Hapishaneden Mektubu: FHKC’nin 48. Yıldönümü

Ahmed Saadat’ın Hapishaneden Mektubu: FHKC’nin 48. Yıldönümü

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat’a ait aşağıdaki açıklama, Siyonist işgal tarafından esir tutulduğu Ramon hapishanesinden yayınlanan, FHKC’nin 11 Aralık 1967’deki kuruluşunun 48. yıldönümü kutlamasıdır:

Halkımıza, yoldaşlara,

Bugün itibariyle, Cephemizin 48. yıldönümünü selamlıyoruz. Ve Filistin, işgali yenmeye ve halkın yolunu gerçek anlamıyla kendi kaderini tayin etmeye, özgürlüğe ve geri dönüşe doğru ilerletmeye yemin etmiş, Kudüs’ün insanlarımızdan çalınmasına izin vermemeye kararlı şehitlerle birlikte, intifada ve devrimle yükselmektedir. Yüzünü topraklarımız üzerinde bağımsızlık ve kendi kaderini tayine çevirmiş, bu hareketi durdurmaya ve hem doğal istikametinden hem de gençlik ayaklanmasının önüne koyduğu hedeflerden saptırmaya yönelik her teşebbüsü reddeden bu yükselen intifadanın arkasında, halkımızın, gençliğimizin ve tüm güçlerimizin liderleri ve militanları vardır.

Muazzam fedakârlıklara, işgalin alçakça suçlar ve yerleşimci terörü yoluyla durdurma teşebbüslerine karşın, bu intifada kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Taşlarla, Molotof kokteylleriyle, bıçaklar ve silahlarla ayaklanan tüm genç Filistinlileri, kuvvet ve direnç abideleri olan, çocuklarının ölümüyle karşılaştıklarında zılgıt çeken, çektikleri acılar karşısında destansı bir sebat ve özveri gösteren şehit annelerini ve kız kardeşlerini ve tutsakları selamlıyorum. Siyonist işgal devletinin tüm baskısı, kan banyosu ve halkın iradesini kırmaya dönük her teşebbüsü, onların sebatları sonucunda boşa çıkmıştır.

İşgalcinin karşısına çıkarak, gerek ulusal bir gelecek gerekse politik, kültürel ve insani bir bakış açısı inşa etmek için direnişin ve intifadanın siperlerinde mücadele eden tüm insanlarımızı ve bunun yanında, ırkçılığı ve zulmü tüm biçimleriyle reddeden bir toplum ve eşitlik, sevgi, işbirliği ve karşılıklı dayanışma temelindeki toplum ilişkileri tasavvuru uğruna uluslararası çapta mücadele edenleri selamlıyorum.

Mücadele ve fedfhkc_48_1akârlık temelinde yükselmiş ve halen mücadeleye ve fedakârlığa devam eden, yolunda ilerlemeyi sürdüren, birbiri ardına her kuşak mücadelenin sancağını, şehitlerimizin ve tutsaklarımızın sancağını yükselten Cephemizin, Halk Cephemizin yıldönümü için 48. meşaleyi yakan yoldaşlarıma özellikle selamlar gönderiyorum.

Kendilerine yönelik Siyonist tedbirlere ve onları ata toprağımızdan atmaya dönük sonu gelmez teşebbüslere karşı mücadele eden, 1948’in işgal edilmiş memleketindeki Filistinli kitlelere bin selam olsun. Zor yoluyla kendi topraklarımızdan göç ettirilmenin, zulmün ve yerinden yurdundan edilmenin ıstırabının, bu ıstırabı zafer yoluyla sona erdirme, mücadelenin kazanımlarını biriktirmek ve Filistin ulusal kurtuluş hareketimizin kökenini oluşturan geri dönüş yolunu açmak uğrunda, Filistin içindeki kendi halkıyla birlikte mücadele etme kararlılıklarını daha da arttırdığını kanıtlayan sürgündeki, gurbetteki ve kamplardaki tüm insanlarımıza bin selam olsun.

İntifadanın ateşini yükselten halk kitlelerimize… Ulusal kimliğe, kendi kaderini tayin etme ve onurlu bir yaşam sürme hakkına saldıran mide bulandırıcı suçların, zulmün ve ırkçılığın yol açtığı ıstıraba bir cevap olarak doğan intifada, halkımızın doğal halini ve gerçek yolunu bünyesinde taşımaktadır. Buna uygun olarak ve bu intifadayı sona erdirme, onu pazarlıklar içinde kullanılacak bir taktiksel harekete ya da hakiki halk direnişinden “barışçıl direnişe” dönüştürme ve evcilleştirme yönündeki çağrılara cevaben, demokratik ve insani olan kurtuluş projemizin muhtevasını tasdik ediyoruz. Bu işgale karşı intifadamız ve direnişimiz, halkımızın hedeflerini ve rüyalarını gerçekleştirmek uğruna verilen kesintisiz bir stratejik mücadeledir: Irkçılık karşıtı, ayrımcılığın ve zulmün her türlüsünü reddeden, Siyonist projeyi Filistin topraklarından söküp atmak suretiyle sömürgecilik karşıtı çatışmayı sona erdiren ve böylelikle, Filistin nüfusu içindeki zulmün ve nefretin temelini yok eden, tüm bireysel ve kolektif haklara, tüm kültürel, dini ve ulusal haklara saygılı, bireyin hakları ve hem bireysel hem kolektif ifade özgürlüğü temelinde fırsatlar ve haklar eşitliğini savunan demokratik bir politik sistem oluşturacak gerçek anlamıyla demokratik bir Filistin devletinin kurulmasını da içeren, tüm Filistin toprakları üzerinde tam bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı için. Söz konusu Filistin devleti, tüm Filistin sakinlerini içinde barındıran kapsamlı bir demokratik sürecin sonucunda teşekkül edecektir.

Kafa karışıklığından, duraklamadan ve ABD Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütülen pazarlıklara ve politik tasfiye yanılsamalarına bel bağlamaktan kurtulması için, bu intifada Filistin’in tekelci liderliğine bir yol sunmaktadır. Birleşik Devletler hükümetini Filistin halkının bir ortağı ve dostu olarak algılayan ve halkımızın mücadelesini bastırmaya ya da bu bağlamda avantaj kazanmak için kullanmaya kalkan anlayışlar, kendi memleketimizin, Kudüs’ün sokaklarında dökülen Filistinlilerin kanı karşısında anlamsız ve bigâne kalmaktadır.

Süregiden politik bölünmüşlük ve uzlaşma çabaları konusunda yalnızca laf üretip tek bir ciddi eylemde bulunmamak, bu döneme ait defteri kapamak isteyen halkımıza bir hakarettir. Halkımızın ve Filistin ulusal hareketinin istikametine ve çizgisine dönük ciddi ve cesur bir eleştirel muhasebeyi göze almadan, onun temelini yeniden inşa etmeye çalışmadan, hatalardan ders çıkarmadan ve saldırganlığı yenmek ve Siyonist projeye karşı zafer kazanmak için halkımızın yeteneğine ve kabiliyetine tam bir güven içerisinde halk intifadasını içtenlikle desteklemeden, bunu başarmanın mümkün olmadığını gerçeklik göstermiştir.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin işgal atındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde kuruluşunun 48. yıl dönümü için yaptığı yürüyüşte Ahmed Saadat için açılan bir pankart

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin işgal atındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde kuruluşunun 48. yıl dönümü için yaptığı yürüyüşte Ahmed Saadat için açılan bir pankart

Halkımızın, partilerimizin ve kurumlarımızın intifadanın, Filistin devriminin hedefleri hizmetinde birleşmiş enerjileri olmaksızın, yatıştırılmaya, baskılanmaya ve olumsuz gelişmelere hep açık kalacağız. İntifadanın devam etmesi ve yükselmesi ile Filistin’in iç koşulları, iç istikrarı, gerek ayrımcılığın gerek dışlanmanın reddi ve ulusal kimlik için sağlam bir temel kurulması arasında nesnel bir bağ bulunmaktadır.

Filistinli insanlar halkımızın tüm ulusal hakları için intifadaya devam etmekte kararlıdır. Bu pozisyon, küresel emperyalist azametin karşısına dikilmiş ve bağımsızlık, kendi kaderini tayin etme hakkı ve özgürlük, sosyal adalet, eşitlik için, zenginliğin adil dağılımı ile Halk Cephemizin politik stratejisi itibariyle bağlı bulunduğu barışa, savaşın, emperyalizmin ve her türden zulmün ve sömürünün reddine yönelik insani ilkeler üzerine kurulu bir sosyalizm için mücadele eden tüm küresel ilerici güçlerin mücadelesiyle doğallığında uyum içerisindedir.

Sonuç itibariyle, kurucumuz Dr. George Habaş’ın, şehit Ebu Ali Mustafa’nın,Ğassan Kanafani’nin, Vedi Haddad’ın, Gazze’nin Guevera’sının (Muhammed el-Esved), Ebu Mahir el-Yamani’nin, Ribhi Haddad’ın, Şadya Ebu Ğazele’nin ve Cephenin ilk şehidi Halid Ebu Ayşe’den mücadele sahasında düşmüş son şehide kadar tüm şehitlerin yolundan giden partimize liderlik edenler tarafından ortaya konulan ilkelere, değerlere, ulusal vizyona ve hedeflere FHKC’nin her daim bağlı kalacağını tüm Filistin halkına, Arap ulusuna ve dünyaya duyuruyorum.

Bu mücadele cephesinin yola çıkışının 48. yıldönümü kutlu olsun – sömürgeci Siyonist varlığı yenmek için intifadayı, direnişi ve birliği yükseltin.

Genel Sekreter Ahmed Saadat

Ramon Hapishanesi

Kaynak: freeahmadsaadat.org (Ahmed Saadat’a Özgürlük Kampanyası)
Link: http://freeahmadsaadat.org/…/ahmad-saadat-letter-from-pris…/
Çeviri: İntifada Yayınları

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 48 yaşında

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 48 yaşında