Perşembe , 23 Kasım 2017
Arap Baharı'ndan Kesitler
Dispatches From Arab SpringArap Baharı'ndan Kesitler: Yeni Ortadoğu'yu Anlamak

Arap Baharı’ndan Kesitler: Yeni Ortadoğu’yu Anlamak

Derleyenler: Paul Amar & Vijay Prashad

Kitaptan Bölümler- PDF

       

 

Ürün Açıklaması

17 Aralık 2010’da Tunuslu sokak satıcısı Muhammed Buazizi’nin bedenini ateşe vererek ilk kıvılcımını çaktığı isyan ateşi tüm Arap dünyasını kısa zamanda sardı. Korku duvarını yıkan Arap halkları, çürümüş diktatörlükleri devirerek yeni bir tarihsel dönemi başlattılar. “Yazdıklarının nabzı isyanın ritmiyle atan eylemci akademisyenlerden” Paul Amar ve Vijay Prashad’ın derlediği makalelerde Tunus’tan Mısır’a, Bahreyn’den Suudi Arabistan’a, Yemen’den Sudan’a, Suriye’den Irak’a, Libya’dan Fas ve Cezayir’e, Filistin’den Ürdün ve Lübnan’a her bir ülkedeki protesto, direniş ve karşıdevrim akışlarının izleri sürülüyor. Makaleler, her toplumu ve ülkeyi farklı biçimde etkileyen yapısal güçler tarafından harekete geçirilen bu ayaklanmaların nereden çıktığı hakkında fikir veren aşağıdan öyküler sunuyor. Bu farkları dile getirebilmek için isyanların sosyolojisini daha iyi anlamamıza yardımcı olmak üzere yazarlarımız bizi ülkelerin tarihinde bir geziye çıkarıyor. “Arap Baharı’ndan Kesitler”, bölgenin analizinde kullanılan egemen yaklaşımları reddederek bölgenin dinamiklerine içeriden yeni bir bakış sunuyor.

Mağrur zorba, kavgada küstah,
Yıkımın sevgilisi, hayata düşman!
Gülüyorsun acısına âciz bir ülkenin
Halkının kanıyla lekelenmiş müstebit elin,
Kirletiyorsun büyüsünü bu dünyanın,
Ekerek dikenlerini, doğuma yeis getirmek için.

Ebu’l-Kasım eş-Şâbbi, İla Tuğat el-Âlem

Hepimiz için Arap dünyasını nasıl kavradığımızı yeniden düşünmenin zamanıdır. “Arap Baharı”nın sayısız ayaklanma ve devrimi, görülmemiş bir hız, kuvvet ve coşkuyla bölgeyi kat eden özgürleşme güçlerini ve sosyal adalet ruhunu zincirle­rinden çözdü. Bu çağ açıcı hareketler, şiddetli gerilemeler ve umut kırıcı sapmalarla karşılaştıkça dönüşümün ufku şüphe konusu olarak kaldı. Ama ister bölgede ister dünyanın herhangi bir başka yerinde olalım, Arap halkları hakkındaki bilgi edinme, bilgi verme ve değerlendirme biçimlerimizde kesin bir devrim olduğu şüphesiz. Bunun ışığında, bu kitap dünya okur çevrele­rine Arap dünyasını yeni bir biçimde tanıtıyor ve eski anlayış çerçevelerinden kaçınıyor. Yönetimleri su sızdırmaz yekpare bloklar olarak resmeden “otoriteryenizm araştırmaları”nı bir kenara bırakıyoruz. Halk hareketlerini hiçbir düşüncesi olma­yan tepkici güruhlar olarak gösteren “Arap Sokağı’nın politik sosyolojisi”nden uzak duruyoruz. Ve onyıllar boyu bölgeyi demokratik siyaset ya da sosyal adalet taleplerinin gelişmesine kültürel olarak elverişsiz gören “Arap ayrıksılığı” anlayışına yer vermiyoruz. Onca Arap ülkesinin diktatörleri gibi bu algı rejim­leri de yıkılmıştır. Onların yerine yeni başlangıçlar öneriyoruz. İsyan yöntembiliminden esinlenen bağlanım ve çözümleme biçimleri öneriyoruz. Bölümlerimiz de yazdıklarının nabzı is­yanın ritmiyle atan eylemci akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Yalnızca medyanın ilgisini en çok çekmiş olan ülke ve sahneler için değil, bütün bölge için kapsayıcı bir yeniden giriş sunuyoruz. Yeni egemenlik ve direniş biçimlerine ilişkin kavrayışı toplumsal tarih, siyasi coğrafya, kültürel yaratıcılık, küresel ekonomi politik ve iktidar politikasıyla dokunan ku­maşın bütününe işlemek amacındayız. Artık Arap dünyasını incelemenin iflah olmaz emperyal, sömürgeci ya da savaşçı geçmişleri kavramakla sınırlı olmadığında ısrar ediyoruz: Arap dünyasını incelemek, heyecan verici biçimde yaklaşan küresel gelecekleri fark etmeye yönelmektir.

Paul Amar & Vijay Prashad – Kitabın Giriş bölümünden

Vijay Prashad, Lübnan’ın Beyrut Amerikan Üniversitesi Edward Said kürsüsünde misafir öğretim üyesidir. Prashad’ın “Arap Baharı, Libya Kışı” kitabı Yordam Kitap tarafından yayınlanmıştır.

Paul Amar, Santa Barbara California Üniversitesi Küresel ve Uluslararası Çalışmalar Programı’nda doçenttir. Uzmanlık alanları karşılaştırmalı siyaset, uluslararası güvenlik çalışmaları, siyaset sosyolojisi, küresel etnografi, devlet teorileri ve cinsiyet, ırk ve postkolonyal siyaset teorileridir. Ortadoğu ve Latin Amerika’daki demokratik değişimlere odaklanarak Küresel Güney’in megakentlerindeki yeni polis militarizasyonu, güvenlik yönetişimi, insani müdahale ve devletin yeniden yapılandırılması örüntülerinin köken ve kesişimlerinin izlerini sürmektedir. Radyo ve televizyonlarda düzenli röportajları yayınlanan Amar’ın Jadaliyya, Al Jazeera Online, Courrier International, Cairo Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung ve diğer uluslararası haber yayınlarında yedi dilde yazıları çıkmaktadır.

Yayımlanmış kitapları: The Security Archipelago: Human-Security States, Sexuality Politics, and the End of Neoliberalism; Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture, and Urban Space in the New Globalized Middle East (Diane Singerman ile birlikte); New Racial Missions of Policing: International Perspectives on Evolving Law-Enforcement Politics; Global South to the Rescue: Emerging Humanitarian Superpowers and Globalizing Rescue Industries ve The Middle East and Brazil.

 

İçindekiler [PDF] Giriş [PDF]

GİRİŞ: ORTADOĞU’DA DEVRİM YAPMAK Paul Amar ve Vijay Prashad

TUNUS Nouri Gana

MISIR Paul Amar

BAHREYN Adam Hanieh

SUUDİ ARABİSTAN Toby C. Jones

YEMEN Sheila Carapico

CEZAYİR Susan Slyomovics

FAS Merouan Mekouar

LİBYA Anjali Kamat ve Ahmad Shokr

SURİYE Paulo Gabriel Hilu Pinto

ÜRDÜN Jilian Schwedler

LÜBNAN Maya Mikdashi

FİLİSTİN Toufic Haddad

IRAK Haifa Zangana

SUDAN Khalid Mustafa Medani

Kitap Adı:

Arap Baharı’ndan Kesitler: Yeni Ortadoğu’yu Anlamak

Orijinal Adı:

Dispatches from the Arab Spring: Understanding the New Middle East

ISBN:

978-605-85156-1-1

Fiyat:

30 TL

Sayfa Sayısı:

472

Derleyenler:

Paul Amar ve Vijay Prashad

Yazarlar:

Nouri Gana, Adam Hanieh, Toby C. Jones, Sheila Carapico, Susan Slyomovics, Merouan Mekouar, Anjali Kamat, Ahmad Shokr, Paulo Gabriel Hilu Pinto, Jilian Schwedler, Maya Mikdashi, Toufic Haddad, Haifa Zangana, Khalid Mustafa Medani

Çevirenler:

Ömer Can Furtun, Seyit Ümmetoğlu, Yankı Deniz Tan

Editör:

Harun Özgür Turgan

Redaksiyon:

Burcu Ballıktaş Bingöllü, Serap Güneş

Son Okuma:

Nihal Boztekin

Kapak Tasarımı ve Grafik:

Meltem Ulusoy

Kapak Fotoğrafı:

Mısırlı eylemci, 1 Şubat 2012′de Port Said stadında Tahrir ayaklanmasının öncülerinden el-Ehli taraftar grubu Ultralar’dan 74 kişinin öldürüldüğü katliamı protesto ediyordu. (6 Şubat 2012, Kahire) © Mohammed Salem/Reuters

Birinci Basım:

Aralık 2014, İstanbul

Baskı ve Cilt:

Pasifik Ofset

 Yazarlar [PDF]

Shelia Carapico, Richmond Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve uluslararası çalışmalar profesörü ve Kahire Amerikan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesidir. Middle East Report dergisi yazarlarından, Political Aid: Paradoxes of Democracy Promotion in the Middle East ve Civil Society in Yemen: The Political Economy of Activism in Modern Arabia kitaplarının yazarıdır. Amerikan Yemen Çalışmaları Enstitüsü’nün (American Institute for Yemeni Studies) başkanı olan Carapico, Yemen siyaseti ve toplumu, Arap eylemciliği ve Ortadoğu siyaseti üzerine kapsamlı olarak yazmaktadır.

Nouri Gana, Los Angeles California Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat ve Yakın Doğu dilleri ve kültürleri bölümlerinde öğretim görevlisidir. Kanada Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi Doktora Sonrası Bursu ve Michigan Üniversitesi (Ann Arbor) Rackham Lisansüstü Okulu Fakülte Araştırma Bursu’nun yanısıra birçok ödül almıştır. Halen Arap çağdaşlığının duygu politikası üzerine bir kitap yazmakta ve Arap romanının düşünce tarihi ve çağdaş önemi konulu bir İngilizce makale derlemesini yayıma hazırlamaktadır.

Toufic Haddad, Between the Lines: Readings in Israel, the Palestinians, and the U.S. “War on Terror” ve Towards a New Internationalism: Readings in Globalization, the Global Justice Movement, and Palestinian Liberation kitaplarının ortak yazar ve editörüdür. Filistin-İsrail çatışması üzerine yazıları The National, Al Jazeera English, Journal of Palestine Studies, Monthly Review Zine, Znet, CounterPunch, Jadaliyya, Al Akhbar, International Socialist Review ve Socialist Worker gibi çok sayıda basılı yayın ve çevrimiçi haber sitesinde yayımlanmıştır. Halen Londra Üniversitesi Şark ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (School for Oriental and African Studies – SOAS) kalkınma çalışmaları alanında doktora yapmaktadır.

Adam Hanieh, Londra Üniversitesi Şark ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (SOAS) kalkınma çalışmaları alanında ders vermektedir. Araştırmaları, Ortadoğu’nun ekonomi politiği ve bölgede devlet ve sınıf oluşumu süreçlerine yoğunlaşmıştır. Capitalism and Class in the Gulf Arab States [Körfez Ülkelerinde Kapitalizm ve Sınıf, Nota Bene Yayınları, 2012] ve Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East kitaplarının yazarıdır. Ortadoğu üzerine araştırma ve yorumları Journal of Palestine Studies, Capital & Class, Historical Materialism, Studies in Political Economy, Monthly Review, Middle East Report, Jadaliyya, Znet ve birçok çevrimiçi ve basılı yayında yayımlanmıştır. Historical Materialism dergisinin yayın kurulu üyesidir.

Toby C. Jones, Rutgers Üniversitesi’nde tarih doçentidir. Suudi Arabistan ve Bahreyn’de birkaç yıl olmak üzere Ortadoğu’da yaşamış ve Ortadoğu üzerine kapsamlı olarak çalışmıştır. 2008-2009 yıllarında Princeton Üniversitesi’nin Petrol, Enerji ve Ortadoğu projesinde yer aldı. 2004 ile 2006 yılları arasında Uluslararası Kriz Grubu’nun (International Crisis Group) Basra Körfezi siyasi analisti olarak çalıştı. Çalışma alanları çevre, enerji ve bilim ve teknoloji tarihine yoğunlaşmıştır. Desert Kingdom: How Oil and Water Forged Modern Saudi Arabia kitabının yazarıdır ve şimdilerde America’s Oil Wars adlı yeni kitabı üzerinde çalışmaktadır. International Journal of Middle East Studies, Journal of American History, Middle East Report,Raritan Quarterly Review, The Nation, The Atlantic, Arab Reform Bulletin ve New York Times gibi çeşitli yayınlar için yazılar yazmıştır. Middle East Report dergisinin yayın kurulu üyesidir.

Anjali Kamat, Al Jazeera English kanalında yayınlanan güncel gelişmeler belgesel programı Fault Lines’ın yapımcı ve muhabiridir. Filmleri arasında Punishment and Profits: Immigration Detention ve Battle for the Sinai yer alır. 2007’den 2011’e kadar bağımsız televizyon ve radyo programı Democracy Now! için yapımcı/muhabir olarak çalıştı ve ayaklanma sırasında birçok kez Libya’ya gitti. Yazıları Huffington Post, Jadaliyya, The Progressive, OPEN Magazine, The Hindu ve Economic and Political Weekly gibi çeşitli yayınlarda çıktı.

Khalid Mustafa Medani, McGill Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve İslam araştırmaları doçentidir. Son yayınları arasında “The Horn of Africa in the Shadow of the Cold War: Understanding the Partition of Sudan from a Regional Perspective” (Journal of North African Studies), “Strife and Secession in Sudan” (Journal of Democracy) ve “Informal Networks, Economic Livelihoods and the Politics of Social Welfare: Understanding the Political Consequences of the War on Terrorist Finance” (UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law) bulunuyor. Middle East Report dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır. Joining Jihad: Black Markets, Militants, and Clans adlı kitabı yayımlanmak üzeredir.

Merouan Mekouar, York Üniversitesi sosyal bilimler fakültesinde doçenttir. Foreign Policy, Open Democracy ve Les Cahiers du Cérium (Université de Montréal) dergilerine yazmaktadır ve Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and Democratization in the Arab World kitabındaki bir makalenin Prof. Rex Brynen ile birlikte ortak yazarıdır. Halen “Why Small Things Matter? The Micro-dynamics of Informational Cascades in North Africa” adıyla yayımlanacak bir monografi üzerinde çalışmaktadır.

Maya Mikdashi, New York Üniversitesi Hagop Kevorkian Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi’nde yüksek lisans çalışmaları yöneticisi ve öğretim üyesidir. About Baghdad belgeselinin yönetmenlerinden ve Jadaliyya sitesinin editörlerindendir. Jadaliyya’da yayımlanan makalelerinin yanı sıra “Queering Citizenship, Queering Middle East Studies” (International Journal of Middle East Studies özel sayısı) ve “What Is Settler Colonialism?” (American Indian Culture and Research Journal özel sayısı) yayınlarının yazarıdır. Da‘wa Secularism and Religious Conversion: Practicing Citizenship in Contemporary Lebanon adlı kitabı üzerinde çalışmaktadır.

Paulo Gabriel Hilu Pinto, Boston Üniversitesi’nde antropoloji doktorası yaptı. Brezilya’nın Fluminense Federal Üniversitesi’nde antropoloji profesörü ve üniversitenin Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nin yöneticisidir. 1999’dan beri Suriye’de ve 2003’ten beri Brezilya’daki Müslüman cemaatleri ile ilgili saha çalışmaları yürütmektedir. Günümüz Suriye’sinde Sufilik ve diğer İslam biçimleri ve Brezilya’daki Arap etnisitesi ve Müslüman cemaatler hakkında çeşitli makale ve kitapların yazarıdır.

Jillian Schwedler, Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen ve baskıya hazırlanan Protesting Jordan: Space, Law, Dissent kitaplarının yazarı ve Policing and Prisons in the Middle East kitabının (Laleh Khalili birlikte) editörüdür. Makaleleri World Politics, Comparative Politics, Middle East Policy, Middle East Report, Journal of Democracy ve Social Movement Studies’de yayımlanmıştır. Middle East Report, Jadaliyya, Al Jazeera English ve Middle East Channel’a düzenli olarak yazmaktadır. Middle East Report dergisini yayımlayan Middle East Research and Information Project’in (MERIP) eski yayın kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olan Schwedler Ürdün, Yemen ve Mısır’da araştırmalar yürütmüş ve bölgenin birçok yerine seyahat etmiştir.

Ahmad Shokr, New York Üniversitesi’nde Ortadoğu tarihi üzerine doktora yapmaktadır. Arap Studies Journal’ın kitap eleştirisi editörü ve Egypt Independent’ın eski editörüdür. Yazıları Middle East Report, Jadaliyya ve Economic and Political Weekly’de çıkmaktadır. 2011 ayaklanması sırasında Libya’ya çeşitli defalar seyahat etmiştir.

Susan Slyomovics, Los Angeles California Üniversitesi’nde antropoloji ve Yakın Doğu dilleri ve kültürleri profesörüdür. Kitapları arasında The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the Palestinian Village; The Performance of Human Rights in Morocco; Waging War and Making Peace: The Anthropology of “Reparations” ve Clifford Geertz in Morocco bulunuyor.

Haifa Zangana, Iraklı yazar ve eylemci. Uluslararası Çağdaş Irak Araştırmaları Derneği (International Association of Contemporary Iraqi Studies – IACIS) kurucu üyesi ve Irak Kadın Dayanışması kurucularındandır. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’nda toplumsal cinsiyet ve sosyal meseleler konusunda danışmandır. El-Kuds el-Arabi’ye haftada bir köşe yazısı yazmakta ve Irak edebiyatı ile kadın meseleleri üzerine ders vermektedir. Üç romanı ve kısa öykü kitapları yayımlanmış, Irak çalışmalarından Arap edebiyatı, sineması ve kültürüne kadar değişen konularda çeşitli deneme, makale ve kitap eleştirileri yazmıştır. Yayınları arasında Torturer in the Mirror; Women on a Journey: Between Baghdad and London; City of Widows: An Iraqi Woman’s Account of War and Resistance ve Dreaming of Baghdad bulunmaktadır. (Bağımsız Birleşik Irak İçin Kadın Dayanışması hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://solidarityiraq.blogspot.com)