Perşembe , 23 Kasım 2017
Değişim Halindeki Mısır - Adil İskender
Değişim Halindeki Mısır: Bitmemiş Bir Devrime Dair DenemelerDeğişim Halindeki Mısır - Adil İskender

Değişim Halindeki Mısır: Bitmemiş Bir Devrime Dair Denemeler

Yazar: Adil İskender

Kitaptan Bölümler- PDF

   

 

Ürün Açıklaması

Mısırlı akademisyen Adil İskender, 25 Ocak 2011 halk ayaklanması öncesinde, sırasında ve sonrasında kaleme aldığı bu yazılarda Mısır tarihinin bu hareketli dönemini sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan irdeliyor. Mısır’da sosyal eşitsizlikler, dini hoşgörüsüzlük, Müslüman-Kıpti kutuplaşması, popüler kültür, edebiyat, futbol ve cinsellik hakkında ufuk açıcı ve keskin gözlemleriyle Adil İskender, bitmemiş bir devrimin genel çizgilerini ve ince detaylarını sunuyor.

Mısır, yıllardır devrimci durum içinde. Kimileri onyıllardır diyor, başkaları bin yıl iddiasında. Ben hepsine inanıyorum. Horus ile Set arasında cereyan eden efsanevi savaştan ve Ahenaton’un MÖ 13. yüzyılda teoloji, sanat ve devlet idaresinde yaptığı reformlardan 1919 devrimi ve 1952 askeri darbesine kadar ülkenin istikrara sahip olduğundan bahsedilip durulması çok abartılıdır. Tersine Mısır tarihi çatışmalar, çekişmeler ve değişimlerle yüklü bir tarihtir. Buna rağmen Mısır’ın yedi bin yıllık tarihinde 2011 yılındaki, 25 Ocak Devrimi olarak bilinen halk isyanına benzer bir olay hiç gerçekleşmemiştir. Bundan dolayı, çağın parlak devrimlerinin tarihinde Fransız, Rus ve Amerikan devrimlerinin yanı sıra kendine özgü bir iz bırakan bu devrim süreci ayrıntılı olarak kaydının tutulmasını, titizlikle incelenmeyi, üzerinde iyice düşünülmesini ve ciddi bir sorgulamayı hak ediyor.

Bu kitapta yer alan bütün denemeler Ağustos 2010 ile Nisan 2013 arasında geçen, protestoların patlak vermesinden önceki son ayları ve ülke tarihinin kaygan zeminli ve fırtınalı bir döneminde Müslüman Kardeşler’in Muhammed Mursi’sini iktidara taşıyan ilk başkanlık seçimini ve sonrasını kapsayan üç yıllık süre içinde yazıldı. Birçoğunun kaynağı el-Masri el-Yevm’in İngilizce baskısı (Egypt Independent) için yazılmış köşe yazıları, bazıları Jadaliyya gibi başka yayınlardan, birkaçı da daha önce hiç yayımlanmadı. Bu denemelerde ülkenin en zorlu ve akış yönü tahmin edilemeyen döneminin değişik anlarındaki politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel ortamı inceleniyor.

Adil İskender

Adil İskender (Adel Iskandar), Kanada, Vancouver’deki Simon Fraser Üniversitesi’nde Küresel İletişim profesörüdür. Tek başına ya da arkadaşlarıyla birlikte yazdığı ya da yayına hazırladığı kitaplar arasında Al-Jazeera: The Story of the Network That Is Rattling Governments and Redefining Modern Journalism (Basic Books), Edward Said: A Legacy of Emancipation and Representation (University of California Press) ve Mediating the Arab Uprisings (Tadween Publishing) yer alıyor. Son olarak Palgrave Macmillan’dan çıkan Media Evolution on the Eve of the Arab Spring adlı çok yazarlı kitabın yazar ve derleyenleri arasındadır.

Medya kimliği ve politikası konusunda çalışan İskender konunun birçok yönü hakkında dünyanın çeşitli üniversitelerinde dersler vermiştir.

Uzun süre Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nin Çağdaş Arap Araştırmaları Merkezi’nde (Center for Contemporary Arab Studies) ve İletişim, Kültür ve Teknoloji programında ders veren İskender, Jadaliyya sitesi editörlerinden ve sesli gazete Status’un yapımcılarındandır.

 

GİRİŞ 17
I. SON GÜNLER 29
Sessizliği Yeniden Kazanmak 31
Geddu ve Mesih Futbolu 39
Marina ve Chávez’e Dair 45
Dinsel Hoşgörüsüzlük Simulacrum’ları 51
Polonyalılardan Yas Tutmayı Öğrenmek 57
Panda’ya Asla Hayır Deme 63
En İyi Şovmen 69
Köpekbalıklarının Hegemonyası 73
Gayrimeşruluğun Sonu 77
Kıptilerin Disneyland’den Göçü 85
Politik Bedeni Tutuşturmalı 93
Firavunlar ve Yerçekimi 99
Meydan Okudular 105
II. DEVRİM KESİNTİYE Mİ UĞRADI? 109
Anayasa Reformu Üzerine 111
Medyanın Kurtarılması 117
Baltacılar 123
Devrim Yorgunluğu 129
Baban Hangisi? 133
Maspero’dan Sonra 137
Erkeklere ve Bekâret Zarına Dair 153
Kayıp Kabile 159
Üç Boynuzlu Boğa 167
III. SONSUZA DEK 175
Vicdani Retçiler 177
Mursi’nin Borçları 181
Devekuşu Yılı 187
A Yedi A 203
Koruyucu Azizler 211
Trajedi ve Fars 217
Anarşi Durumu 221
Yeni Yüz 227
Medya Biçimleri 231
Limonlar ve Kuru Üzümler 235
Kan ve Oy 241
Raydan Çıkmış Bir Ülke 245
SONSÖZ 251
ÖNEMLİ KİŞİLER VE OLAYLAR 267
Kitap Adı: Değişim Halindeki Mısır: Bitmemiş Bir Devrime Dair Denemeler
Orijinal Adı: Egypt in Flux: Essays on an Unfinished Revolution
Yazar: Adil İskender
Sayfa Sayısı: 280
Çeviren: Oktay Etiman
Editör: Harun Özgür Turgan
Redaksiyon: Emrah Saraçoğlu
Son Okuma: Nihal Boztekin
Kapak Tasarımı ve Grafik: Meltem Ulusoy
Kapak Fotoğrafı: Öfke Günü’nde güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen Mısırlılar (28 Ocak 2011, Kahire)
© Victoria Hazou / AP Archive
Fiyat: 20 TL
Birinci Basım: Ağustos 2016, İstanbul
ISBN: 978-605-85156-4-2
Baskı ve Cilt: Pasifik Ofset