Perşembe , 23 Kasım 2017
Suriye Kürtleri: Tarih, Siyaset ve Toplum
Suriye Kürtleri: Tarih, Siyaset ve ToplumSuriye Kürtleri: Tarih, Siyaset ve ToplumSuriye Kürtleri: Tarih, Siyaset ve Toplum

Suriye Kürtleri: Tarih, Siyaset ve Toplum

Jordi Tejel

Kitaptan Bölümler- PDF

   

Ürün Açıklaması

Jordi Tejel, Suriye Kürtlerinin Fransız mandası döneminden Qamişlo ayaklanması ve sonrasına kadarki (1920 – 2007) siyasi tarihini, sosyal hareket kuramından yararlanarak anlatıyor. Tejel özcü bir yaklaşımdan uzak durarak, Kürt ulusal bilincinin aşiretsel, yerel, bölgesel ve ulusal kimliklerle etkileşim içinde gelişiminin ince, karmaşık, zaman zaman da aykırı bir analizini sunuyor.

Kılı kırk yaran bir kavramsal yaklaşımla çok boyutlu bir etnografik malzemeyi birleştiren yazar, Kürtlüğün özellikle 1963’ten beri kamusal alanın dışına itilmesi karşısında Suriye Kürtlerinin resmi ideolojiye bir “takiye” stratejisiyle içten içe meydan okuyuşundan açık alandaki sivil direnişlere ve ayaklanmalara uzanan kolektif tavırlarını incelerken bugüne uzanan gelişmeleri anlamlandırmaya yardımcı olacak eğilimleri saptıyor.

Jordi Tejel

Jordi Tejel

Jordi Tejel

İsviçre Fribourg Üniversitesi’nde tarih, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-EHESS’te (Paris) sosyoloji doktorası yaptı. Halen Cenevre Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü’nün Uluslararası Tarih bölümünde Ortadoğu’da “azınlık” çatışmaları (1948-2003) konulu araştırma projesini yönetmektedir. Araştırma alanının odağında Ortadoğu’da milliyetçilik ve özellikle iki dünya savaşı arasındaki Kürt eylemliliği yer alır. Birçok makalesi, Le mouvement kurde de Turquie en exil. Continuités et discontinuitées du nationalisme kurde sous le mandat français en Syrie et au Liban (1925–1946) (Peter Lang, 2007), Writing the Modern History of Iraq: Historiographical and Political Challenges (Peter Sluglett, Hamit Bozarslan ve Ricardo Bocco ile birlikte, World Scientific Publishing Company, 2012) ve La question kurde: passé et présent (L’Harmattan, 2014) gibi kitapları vardır.

GİRİŞ 15
1. BÖLÜM FRANSIZ MANDASI DÖNEMİNDE KÜRTLER 29
Fransız Mandası Döneminde Kürt Nüfus Kümeleri 30
Manda Sistemi ve Suriye Devletinin Doğuşu 38
Mandacılık ve “Sömürge Uzmanlığı” 41
Suriye ve Lübnan’da Kürt Kültür Hareketi 51
Kürt Topluluğunun Parçalanması: Cezire’de Siyaset 61
2. BÖLÜM GEÇİŞ SÜRECİNDEKİ SURİYE: 1946-1963 87
Zan Altındaki Azınlıklar 91
Yeni Siyasi Ufuklar Arayışı 93
Arap Milliyetçiliğinin ve Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin Zaferi 101
3. BÖLÜM BAAS SİSTEMİ VE KÜRTLER 117
Baasçılık Arap Milliyetçiliğinde Bir İstisna mı? 119
İdeolojik Saflık Yılları (1963–70) 127
Davayı Araçsallaştırma Yılları (1970–2000) 132
4. BÖLÜM KÜRT SORUNU VE ULUSAŞIRI BOYUTU 149
Hafız el-Esad’ın Oyununun Doğuşu 153
Saddam Hüseyin’in Devrilmesi ve Suriye Stratejisinin Çökmesi 167
5. BÖLÜM KÜRTLERİN TEPKİSİ VE SINIRLARI 175
Hukuk Sisteminin Çeperindeki Kürt Partileri 180
Resmi İslam’ın Sınırlarında Kürt Kimliği 196
Kürt Kültürünün Savunulması 209
6. BÖLÜM QAMİŞLO AYAKLANMASI 227
Kürt Ayaklanmasının Öncesindeki Olaylar 230
Qamişlo Ayaklanması 238
Etnik Bölünmenin Radikalleşmesine Doğru mu? 257
SONUÇ 279
EK 289
KAYNAKLAR 293
DİZİN 317

 

Kitap Adı:

Suriye Kürtleri: Tarih, Siyaset ve Toplum

Orijinal Adı:

Syria’s Kurds: History, politics and society

Yazar:

Jordi Tejel

Çeviren:

Burçin Koç

ISBN:

978-605-85156-2-8

Fiyat:

25 TL

Sayfa Sayısı:

328

Editör:

Harun Özgür Turgan

Son Okuma:

Nihal Boztekin

Kapak Tasarımı ve Grafik:

Meltem Ulusoy

Kapak Fotoğrafı:

Dirbêsiyê yakınındaki Kerbetilî köyünün tabelası, köyün
adının Kürtçe yazıldığı tabelayla değiştiriliyor (16 Kasım 2012)

© David Enders / MCT / Tribune News Service / Getty Images Turkey

Birinci Basım:

Ekim 2015, İstanbul

Baskı ve Cilt:

Pasifik Ofset